CMC Scientific English CMC Scientific English
Catriona M Chaplin

Catriona M Chaplin

Jag har engelska som modersmål och en bakgrund inom psykolingvistisk forskning. Ämnet för min doktorsavhandling från England var döva barns språkförnimmelse. Forskarutbildningen inkluderade statistisk analys på doktorandnivå, vilket gör att jag har ett grepp om statistiska termer i en ramberättelse.

Jag har varit forskare i Stockholm inom området talförståelse och dialogsystem, och arbetade på Göteborgs Universitet i flera år på ett EU-projekt om barns deltagande i kliniska prövningar. Inom ramen för det projektet redigerade jag en bok med kapitel skrivna av bl.a. svenskar, tyskar, italienare och engelsmän.

Dessutom har jag arbetat i tio år i Lund med att skriva tydliga och korrekta tekniska specifikationer på engelska och att granska liknande dokument hos Ericsson och Sony Ericsson. Jag redigerar dokument med Microsoft Word dagligen och är helt hemmastadd med MS Office, samt med dokumenthantering och samarbete via nätet.

Min långa erfarnhet av att språkgranska texter i både vetenskapliga och andra ämnen har bekräftats då jag många gånger har fått beröm för mitt öga för detaljer - se fliken Kunder. Jag gillar att vara noggrann!

My LinkedIn profile (in English).

 

Företaget innehar F-skattsedel