CMC Scientific English CMC Scientific English
Ink splash

Vanliga frågor

Varför ska min text språkgranskas?

En artikel skriven av någon som inte har engelska som modersmål riskerar att inte bli accepterad av internationella vetenskapliga tidskrifter om manuset inte språkgranskas först. Likaså måste en doktorsavhandling på engelska vara av hög språklig kvalitet om opponenten och andra forskare runt om i världen inte ska missupfatta innehållet eller reta sig på engelskan.

Det är viktigt att du ska kunna fokusera på sakfrågorna utan att oroa dig för pinsamma språkfel. Eftersom jag själv är forskare har jag lång erfarenhet av att skriva på akademisk engelska samt att språkgranska vetenskaplig text skriven av svenskar.

Räcker det inte med stavningskontroll i Word?

Den automatiska stavningskontrollen kan indikera att ett ord är felstavat men inte om det var fel ord i sammanhanget. Syftningsfel tar den inte hand om och inte heller knepiga grammatiska regler.

Vad ingår i språkgranskningen?

Språkgranskning är mer än korrekturläsning. Jag kontrollerar, bland annat:

 • att texten är skriven på korrekt och välformulerad engelska, inklusive stavning, interpunktion och grammatik.
 • att texten är antingen på US eller brittisk engelska genomgående.
 • att texten är tydlig och fri från syftningsfel, luddiga formuleringar eller mångordighet.
 • att stilen är saklig men inte onödigt formell, fackspråklig men inte svårbegriplig.
 • att termer, fackord och förkortningar har förklarats där de först används, samt att de används konsekvent och entydigt.
 • att förkortningar inte skrivs ut senare i löpande text.
 • att måttenhet och siffror i text används konsekvent.
 • att statistiska tester får den korrekta benämningen.
 • att eventuella bilder och diagram har en tydlig bildtext där förkortningar definieras.

Får jag skicka annat än forskningsartiklar för språkgranskning?

Visst! Det kan vara allt från ett intyg till en hel bok. Inga ämnesområden är uteslutna. Vid behov utför jag efterforskning för att kontrollera begrepp och terminologi som är specifika för just ditt ämnesområde.

Får jag skicka en svensk text för översättning till engelska?

Absolut! Förutom frågeformulärer och andra vetenskapliga mätinstrument har jag översatt allt från skivomslagstexter till hela webbplatser.

Vad kostar det?

Det beror på textlängden och kvaliteten på engelskan i din text. En fingervisning är 2 kr per ord (exkl. moms), men priset på min faktura speglar antalet timmar jag har ägnat åt just den språkgranskningen. Om du vill kan du skicka texten med din förfrågan för att jag ska kunna bedöma hur mycket eller lite hjälp du behöver med att finslipa engelskan, och sedan återkommer jag med en uppskattad kostnad.

Hur går det till rent praktiskt?

Skicka ditt manus via e-post till cmc@scientificenglish.se, så levererar jag en språkgranskad kopia där du kan se vilka ändringar jag har föreslagit. Med dokument i MS Word-format använder jag funktionen 'Spåra ändringar', där du kan klicka för att acceptera eller ta bort varje ändring jag har lagt in.

Givetvis går det bra att kontakta mig om du har kommentarer eller frågor kring mina ändringsförslag.

Vilka filformat accepteras?

 • .docx (Microsoft Word)
 • .ppt /.pptx (Powerpoint presentationer)
 • .pdf
 • .html (hemsidor)
 • .txt (textfil, plain text)
 • .tex (LaTeX)